Nasze realizacje i referencje

Roboty elektroinstalacyjne:

 • wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach  mieszkalnych (około 300 zleceń),
 • wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach administracyjnych typu: szkoły, sale gimnastyczne, budynki gmin (około 150 zleceń),
 • wykonanie instalacji oświetleniowych na orlikach w m. Siedliska, Dynów, Wesoła, Ujazdy,
 • oświetlenia stadionu sportowego  w: Izdebkach, Niebocku,
 • oświetlenie ośrodka 'Błękitny San" w Dynowie,
 • oświetlenie placu manewrowego przy Zespole Szkół im. K. Wyszyńskiego w Dynowie,
 • budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Dynów, Nozdrzec, Dubiecko, Brzozów (około 120 zleceń).

Roboty elektroenergetyczne:

 • wykonanie przyłączy energetycznych (około 500 zleceń),
 • budowa stacji transformatorowych niskiego i średniego napięcia (15zleceń),
 • budowa linii energetycznych niskiego i średniego napięcia ( około 80 zleceń).

Usługi fotowoltaiczne:

 • budowa elektrowni 12,5kW na budynku Restauracji Aleksandria w Dynowie,
 • budowa elektrowni 8,5kW dla Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego,
 • budowa elektrowni 6,0kW na budynku gospodarczym w Sanoku.

22

Budowa linii oświetleniowych kablowych przyłączy energetycznych – Orlik Dynów

01

Modernizacja linii napowietrznej, wymiana słupów i przewodów m. Skopów

03

Montaż instalacji odgromowej – formatowanie zegara na budynku Urzędu Miasta w Dynowie

 04

Budowa mikro elektrowni. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Dynów

18  19  20

Fotowoltaika na budynku Restauracji Aleksandria w Dynowie

21

Synchronizacja mikro elektrowni z siecią PGE. Falowniki najwyższej klasy